Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 69kWORD 34k
Čtvrtek, 16. prosince 2010 - Štrasburk
Strategie EU v oblasti bezdomovectví
P7_TA(2010)0499P7_DCL(2010)0061

Prohlášení Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2010 ke strategii EU v oblasti bezdomovectví

Evropský parlament,

–  s ohledem na své prohlášení ze dne 22. dubna 2008 o skoncování s bezdomovectvím na ulicích(1),

–  s ohledem na článek 123 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že bezdomovectví i nadále ovlivňuje jednotlivce ve všech členských státech a představuje nepřijatelné porušení základních lidských práv,

B.  vzhledem k tomu, že rok 2010 je Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení,

1.  vyzývá opětovně Radu, aby do konce roku 2010 přijala závazek s cílem skoncovat s bezdomovectvím na ulicích;

2.  vyzývá Evropskou komisi, aby sestavila ambiciózní strategii EU zaměřenou na bezdomovectví a pomohla členským státům vypracovat účinné vnitrostátní strategie vycházející z pokynů uvedených ve společné zprávě o sociální ochraně a sociálním začlenění, která byla přijata v březnu 2010 a která tvoří součást strategie EU 2020;

3.  vyzývá Eurostat, aby shromáždil údaje o bezdomovectví v EU;

4.  podporuje následující priority, kterými je třeba se zabývat: nikdo nesmí spát na ulici; nikdo nesmí žít v nouzových obydlích déle, než to vyžaduje „stav nouze'; nikdo nesmí žít v přechodném ubytování déle, než je nezbytné k úspěšnému přesunu do dalšího ubytování; nikdo nesmí opustit veřejné zařízení bez možnosti bydlení; žádný mladý člověk se nesmí stát bezdomovcem v důsledku přechodu na samostatné bydlení;

5.  pověřuje svého předsedu, aby toto prohlášení spolu se jmény signatářů(2) předal Radě, Komisi a parlamentům členských států.

(1) Úř. věst. C 259 E, 29.10.2009, s. 19.
(2) Seznam signatářů je zveřejněn v příloze 3 k zápisu ze zasedání ze dne 16. prosince 2010 (P7_PV(2010)12-16(ANN3)).

Právní upozornění - Ochrana soukromí