Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Elfogadott szövegek
PDF 67kWORD 32k
2010. december 16., Csütörtök - Strasbourg
Az EU hajléktalansággal kapcsolatos stratégiája
P7_TA(2010)0499P7_DCL(2010)0061

Az Európai Parlament 2010. december 16. nyilatkozata az EU hajléktalansággal kapcsolatos stratégiájáról

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az utcai hajléktalanság felszámolásáról szóló, 2008. április 22-i nyilatkozatára(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkére,

A.  mivel a hajléktalanság továbbra is valamennyi uniós tagállamban sújt embereket, és az alapvető emberi jogok elfogadhatatlan megsértésének minősül,

B.  mivel 2010 a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai éve,

1.  ismételten felhívja a Tanácsot, hogy 2010 végéig kötelezze el magát az utcai hajléktalanság 2015-re történő felszámolása mellett;

2.  felhívja az Európai Bizottságot, hogy az EU 2020 stratégia részeként dolgozzon ki nagyratörő uniós stratégiát a hajléktalanság felszámolására vonatkozóan, és támogassa a tagállamokat a 2010. márciusában elfogadott, a szociális védelemről és a társadalmi befogadásról szóló együttes jelentés iránymutatásait követő, hatékony nemzeti stratégiák kidolgozásában;

3.  felhívja az Eurostatot, hogy gyűjtsön adatokat az EU-n belüli hajléktalanságról;

4.  támogatásáról biztosítja a következő cselekvési prioritásokat: senki se aludjon kedvezőtlen körülmények között; senki se éljen sürgősségi szálláson a „sürgősség” idejénél tovább; senki se éljen átmeneti szálláson a sikeres továbblépéshez szükségesnél hosszabb ideig; senki se kényszerüljön intézmény elhagyására anélkül, hogy lakhatási lehetőséggel rendelkezne; az önálló élethez vezető átmenet során egyetlen fiatal se váljék hajléktalanná;

5.  utasítja Elnökét, hogy továbbítsa ezen nyilatkozatot, az aláírók nevével(2) együtt a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamok parlamentjeinek.

(1) HL C 259. E, 2009.10.29., 19. o.
(2) Az aláírók listája a 2010. december 16-i jegyzőkönyv 3. mellékletében jelent meg (P7_PV(2010)12-16(ANN3)).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat