Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Pieņemtie teksti
PDF 68kWORD 33k
Ceturtdiena, 2010. gada 16. decembris - Strasbūra
ES stratēģija bezpajumtniecības izskaušanai
P7_TA(2010)0499P7_DCL(2010)0061

Eiropas Parlamenta 2010. gada 16. decembra deklarācija par ES stratēģiju bezpajumtniecības izskaušanai

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Parlamenta 2008. gada 22. aprīļa deklarāciju par bezpajumtniecības uz ielām izbeigšanu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 123. pantu,

A.  tā kā bezpajumtniecības problēma joprojām ietekmē iedzīvotājus visās ES dalībvalstīs un tā kā tas ir nepieņemams cilvēku pamattiesību pārkāpums;

B.  tā kā 2010. gads ir Eiropas gads cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību,

1.  atkārtoti aicina Padomi līdz 2010. gada beigām uzņemties saistības, lai līdz 2015. gadam izbeigtu bezpajumtniecību uz ielām;

2.  aicina Eiropas Komisiju izstrādāt vērienīgu ES stratēģiju bezpajumtniecības izskaušanai un atbalstīt dalībvalstis efektīvu valsts stratēģiju izstrādē, izmantojot pamatnostādnes, kuras paustas 2010. martā pieņemtajā kopīgajā ziņojumā par sociālo aizsardzību un sociālo integrāciju, kā arī stratēģijā “Eiropa 2020”;

3.  aicina Statistikas biroju apkopot datus par bezpajumtniecību ES;

4.  atbalsta šādas rīcības prioritātes, lai panāktu, ka: ikvienam ir naktsmītne pārnakšņošanai; neviens neuzturas ārkārtas pajumtē ilgāk, nekā paredzēts ārkārtas situācijā; neviens neuzturas pagaidu pajumtē ilgāk, nekā tas vajadzīgs sekmīgam turpinājumam; neviens neatstāj valsts dibinātu iestādi bez mājokļa iespējas; neviens jaunietis nekļūst par bezpajumtnieku tādēļ, ka uzsāk patstāvīgu dzīvi;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo deklarāciju kopā ar parakstītāju vārdiem(2) Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 259 E, 29.10.2009, 19. lpp.
(2) Parakstītāju saraksts publicēts 2010. gada 16. decembra protokola 3. pielikumā (P7_PV(2010)12-16(ANN3)).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika