Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Miercuri, 5 mai 2010 - Bruxelles
 Cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată (reformare) *
 Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește normele privind facturarea *
 Cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Miloslav Ransdorf
 Descărcarea de gestiune 2008: Curtea de Justiţie
 Descărcarea de gestiune 2008: Curtea de Conturi
 Descărcarea de gestiune 2008: Ombudsmanul European
 Descărcarea de gestiune 2008: Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor
 Descărcarea de gestiune 2008: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene
 Descărcarea de gestiune 2008: Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale
 Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Comunitară pentru Controlul Pescuitului
 Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Reconstrucţie
 Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei
 Descărcarea de gestiune 2008: Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor
 Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Produse Chimice
 Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană de Mediu
 Descărcarea de gestiune 2008: Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară
 Descărcarea de gestiune 2008: Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie
 Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Medicamente
 Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Siguranţa Maritimă
 Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor Informatice şi a Datelor
 Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană a Căilor Ferate
 Descărcarea de gestiune 2008: Fundaţia Europeană de Formare
 Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă
 Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia de Aprovizionare a Euratom
 Descărcarea de gestiune 2008: Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Viaţă şi de Muncă
 Descărcarea de gestiune 2008: EUROJUST
 Descărcarea de gestiune 2008: Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene
 Descărcarea de gestiune 2008: FRONTEX
 Descărcarea de gestiune 2008: Autoritatea Europeană de Supraveghere a GNSS
 Descărcarea de gestiune 2008: Întreprinderea comună pentru ITER și dezvoltarea energiei de fuziune
 Descărcarea de gestiune 2008: Întreprinderea comună SESAR
 Echipamentele sub presiune transportabile ***I
 Tarifele de securitate aviatică ***I
 Orientări comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport (reformare) ***I
 Dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, în ceea ce priveşte simplificarea anumitor cerinţe şi anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară ***I
 Consecinţele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor decizionale interinstituţionale în curs de desfăşurare
 Competența de delegare legislativă
 Obiective strategice și recomandări pentru politica UE în domeniul transportului maritim până în 2018
 Europeana – etapele următoare
 Evaluarea şi analizarea planului de acţiune pentru bunăstarea animalelor 2006-2010
 Agricultura UE şi schimbările climatice
 Agricultura din zonele cu handicapuri naturale: un bilanţ de sănătate special
 O nouă agendă digitală pentru Europa: 2015.eu
 Descărcarea de gestiune 2008: Comisia
 Descărcarea de gestiune 2008: al şaptelea, al optulea, al nouălea şi al zecelea Fond european de dezvoltare (FED)
 Descărcarea de gestiune 2008: Parlamentul European
 Descărcarea de gestiune 2008: Comitetul Economic şi Social European
 Descărcarea de gestiune 2008: Comitetul Regiunilor
 Descărcarea de gestiune 2008: performanţele, gestiunea financiară şi controlul agenţiilor UE
 Descărcarea de gestiune 2008: Colegiul European de Poliție (CEPOL)
 Strategia UE în relaţiile cu America Latină
 Reuniunea la nivel înalt UE - Canada
 SWIFT
 Registrul cu numele pasagerilor (PNR)
 Interzicerea utilizării tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri
 Combaterea cancerului la sân în Uniunea Europeană
Texte (1394 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate