Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Sreda, 5. maj 2010 - Bruselj
 Upravno sodelovanje in boj proti goljufijam na področju davka na dodano vrednost (prenovitev) *
 Skupni sistem davka na dodano vrednost v zvezi s pravili glede izdajanja računov *
 Zahteva za odvzem imunitete Miloslavu Ransdorfu
 Razrešnica za leto 2008: Sodišče
 Razrešnica za leto 2008: Računsko sodišče
 Razrešnica za leto 2008: Evropski varuh človekovih pravic
 Razrešnica za leto 2008: Evropski nadzornik za varstvo podatkov
 Razrešnica za leto 2008: Prevajalski center za organe Evropske unije
 Razrešnica za leto 2008: Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja CEDEFOP
 Razrešnica za leto 2008: Agencija Skupnosti za nadzor ribištva
 Razrešnica za leto 2008: Evropska agencija za obnovo
 Razrešnica za leto 2008: Evropska agencija za varnost v letalstvu
 Razrešnica za leto 2008: Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni
 Razrešnica za leto 2008: Evropska agencija za kemikalije
 Razrešnica za leto 2008: Evropska agencija za okolje
 Razrešnica za leto 2008: Evropska agencija za vernost hrane
 Razrešnica za leto 2008: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami
 Razrešnica za leto 2008: Evropska agencija za zdravila
 Razrešnica za leto 2008: Evropska agencija za pomorsko varnost
 Razrešnica za leto 2008: Evropska agencija za varnost omrežij in informacij
 Razrešnica za leto 2008: Evropska železniška agencija
 Razrešnica za leto 2008: Evropska fundacija za usposabljanje
 Razrešnica za leto 2008: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu
 Razrešnica za leto 2008: Agencija za oskrbo Euratom
 Razrešnica za leto 2008: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer
 Razrešnica za leto 2008: Eurojust
 Razrešnica za leto 2008: Agencija Evropske unije za temeljne pravice
 Razrešnica za leto 2008: FRONTEX
 Razrešnica za leto 2008: Evropski nadzorni organ za GNSS
 Razrešnica za leto 2008: Evropsko skupno podjetje za ITER in razvoj fuzijske energije
 Razrešnica za leto 2008: Skupno podjetje SESAR
 Premična tlačna oprema ***I
 Pristojbine za varovanje v letalstvu ***I
 Smernice Skupnosti za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (prenovitev) ***I
 Splošne določbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu glede poenostavitve nekaterih zahtev in določb, ki zadevajo finančno poslovodenje ***I
 Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja
 Pristojnost zakonodajnega pooblastila
 Strateški cilji in priporočila za pomorsko prometno politiko EU do leta 2018
 Europeana – naslednji koraki
 Vrednotenje in ocena akcijskega načrta za zaščito in dobro počutje živali 2006–2010
 Kmetijstvo Evropske unije in podnebne spremembe
 Kmetijstvo na območjih z naravnimi omejitvami: poseben pregled
 Nova digitalna agenda za Evropo: 2015.eu
 Razrešnica za leto 2008: Komisija
 Razrešnica za leto 2008: sedmi, osmi, deveti in deseti Evropski razvojni sklad (ERS)
 Razrešnica za leto 2008: Evropski parlament
 Razrešnica za leto 2008: Ekonomsko-socialni odbor
 Razrešnica za leto 2008: Odbor regij
 Razrešnica za leto 2008: uspešnost, finančno poslovodenje in nadzor agencij
 Razrešnica za leto 2008: Evropska policijska akademija
 Strategija EU za odnose z Latinsko Ameriko
 Srečanje na vrhu med EU in Kanado
 SWIFT
 Evidenca podatkov o potnikih
 Prepoved uporabe tehnologij na cianidni osnovi v rudarstvu
 Boj proti raku dojk v Evropski uniji
Besedila (1221 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov