Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 6 maja 2010 r. - Bruksela
 Decyzja o niezwoływaniu konwentu w celu zmiany traktatów w zakresie środków przejściowych dotyczących składu Parlamentu Europejskiego ***
 Zmiana traktatów - Środki przejściowe dotyczące składu Parlamentu Europejskiego *
 Kirgistan
 Samochody elektryczne
 Rozporządzenie w sprawie wyłączeń grupowych w sektorze motoryzacyjnym
 Walka z rakiem: partnerstwo europejskie
 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych do ułatwienia przejścia na energooszczędną i niskoemisyjną gospodarkę
 Biała księga Komisji „Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania”
 Ochrona interesów finansowych Wspólnot i zwalczanie nadużyć finansowych – sprawozdanie roczne za 2008
 Roczne sprawozdanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2008
 Masowe okrucieństwo w Jos, Nigeria
Teksty (293 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności