Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 18. toukokuuta 2010 - Strasbourg
 Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustaminen ***II
 Rakennusten energiatehokkuus (uudelleenlaatiminen) ***II
 Euroopan pakolaisrahaston perustaminen vuosiksi 2008–2013 (päätöksen N:o 573/2007/EY muuttaminen) ***I
 Siirtyminen Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (asetuksen (EY) N:o 1104/2008 muuttaminen) *
 Siirtyminen Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (päätöksen 2008/839/YOS muuttaminen) *
 EU:n yhteinen uudelleensijoittamisohjelma
 Avaintaidot muuttuvassa maailmassa: Koulutus 2010 -työohjelman täytäntöönpano
 Yrityshallintoon liittyvät eettiset kysymykset
 EU:n nuorisostrategia – Satsataan nuorten vaikutusmahdollisuuksiin
 Miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen soveltaminen itsenäisiin ammatinharjoittajiin ***II
 Tekstiilien nimitykset ja niitä vastaavat tekstiilituotteiden merkinnät ***I
 Makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Ukrainalle ***I
 Unionin syrjäisimpien alueiden hyväksi toteutettavat maatalousalan erityistoimenpiteet (asetuksen (EY) N:o 247/2006 muuttaminen) ***I
 Ennakkoarvio tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2011 – Pääluokka I – Euroopan parlamentti
 YMP:n yksinkertaistaminen
 Julkisten hankintojen viimeaikainen kehitys
 EU:n johdonmukainen kehitysyhteistyöpolitiikka ja julkista kehitysapua täydentävä kehitysapu (ns. ODA+)
 Tieliikenteen sosiaalilainsäädännön vakaville rikkomisille säädetyt seuraamukset
 Euroopan unionin korruption vastaiset pyrkimykset
Tekstit (661 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö