Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Antradienis, 2010 m. gegužės 18 d. - Strasbūras
 Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimas ***II
 Pastatų energinis naudingumas (nauja redakcija) ***II
 Europos pabėgėlių fondas 2008–2013 m. laikotarpiu (Tarybos sprendimo Nr. 573/2007/EB pakeitimas) ***I
 Perėjimas iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) (Reglamento (EB) Nr. 1104/2008 dalinis pakeitimas) *
 Perėjimas iš Šengeno informacinės sistemos (SIS 1+) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) (Sprendimo 2008/839/TVR dalinis pakeitimas) *
 ES bendrosios pabėgėlių perkėlimo programos sukūrimas
 Pagrindiniai gebėjimai kintančiame pasaulyje: 2010 m. švietimo ir mokymo darbo programos įgyvendinimas
 Deontologijos klausimai, susiję su bendrovių valdymu
 ES strategija jaunimui. Investicijos ir galimybių suteikimas
 Vienodas požiūris į vyrus ir moteris, kurie savarankiškai verčiasi darbine veikla ***II
 Tekstilės pavadinimai ir atitinkamas tekstilės gaminių ženklinimas ***I
 Makrofinansinė pagalba Ukrainai ***I
 Specialiosios žemės ūkio priemonės atokiausiems Sąjungos regionams (Reglamento (EB) Nr. 247/2006 pakeitimas) ***I
 2011 m. pajamų ir išlaidų sąmata. I skirsnis – Parlamentas
 Europos bendrosios žemės ūkio politikos supaprastinimas
 Nauji pokyčiai viešųjų pirkimų srityje
 ES politikos suderinamumas vystymosi labui ir „Oficialios paramos vystymuisi plius“ koncepcija
 Sankcijos už sunkius socialinių taisyklių kelių transporte pažeidimus
 Sąjungos pastangos kovoti su korupcija
Tekstai (660 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika