Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
It-Tlieta, 18 ta' Mejju 2010 - Strasburgu
 Stabbiliment ta' Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil ***II
 Ir-rendiment enerġetiku tal-bini fl-użu tal-enerġija (tfassil mill-ġdid) ***II
 Fond Ewropew għar-Refuġjati għall-perjodu 2008-2013 (emenda tad-Deċiżjoni Nru 573/2007/KE tal-Kunsill) ***I
 Il-migrazzjoni mis-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS 1+) għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) (emenda tar-Regolament (KE) Nru 1104/2008) *
 Il-migrazzjoni mis-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen (SIS 1+) għas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II)(emenda tad-Deċiżjoni 2008/839/ĠAI) *
 It-twaqqif ta’ programm konġunt dwar ir-risistemazzjoni
 Kompetenzi ewlenin għal dinja li qed tinbidel: L-implimentazzjoni tal-programm ta’ ħidma dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ 2010
 Kwistjonijiet deontoloġiċi marbuta mal-ġestjoni tal-kumpaniji
 Strateġija tal-UE għaż-Żgħażagħ – Investiment u Responsabilizzazzjoni
 Trattament ugwali bejn l-irġiel u n-nisa li jeżerċitaw attività li fiha jaħdmu għal rashom ***II
 Ismijiet ta’ tessuti u l-ittikkettjar relatat tal-prodotti tat-tessuti ***I
 Għajnuna makrofinanzjarja lill-Ukraina ***I
 Miżuri speċifiċi għall-agrikoltura fir-reġjuni l-aktar imbiegħda tal-Unjoni (Emenda tar-Regolament (KE) Nru 247/2006) ***I
 L-estimi tad-dħul u tal-infiq għas-sena 2011 - Taqsima I - Il-Parlament
 Semplifikazzjoni tal-PAK
 Żviluppi ġodda fl-akkwisti pubbliċi
 Koerenza tal-Politiki tal-UE għall-Iżvilupp - L-Istabbiliment ta' qafas ta' politika għall-approċċ uniku tal-Unjoni
 Penali għall-ksur serju ta’ regoli soċjali fit-trasport bit-triq
 L-isforzi tal-Unjoni biex tiġġieled kontra l-korruzzjoni
Testi (695 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza