Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Dinsdag 18 mei 2010 - Straatsburg
 Oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken ***II
 Energieprestaties van gebouwen (herschikking) ***II
 Europees Vluchtelingenfonds voor de periode 2008-2013 (wijziging van Beschikking nr. 573/2007/EG) ***I
 Migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (wijziging van Verordening (EG) nr. 1104/2008) *
 Migratie van het Schengeninformatiesysteem (SIS 1+) naar het Schengeninformatiesysteem van de tweede generatie (SIS II) (wijziging van Besluit 2008/839/JBZ) *
 Vaststelling van een gemeenschappelijk hervestigingsprogramma van de EU
 Sleutelcompetenties voor een veranderende wereld: uitvoering van het werkprogramma onderwijs en opleiding 2010
 Ethische kwesties en bedrijfsmanagement
 Een EU-strategie voor de jongeren – Investeringen en empowerment
 Gelijke behandeling van zelfstandig werkzame mannen en vrouwen ***II
 Benamingen en etikettering van textielproducten ***I
 Macrofinanciële bijstand aan Oekraïne ***I
 Specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie (wijziging van Verordening (EG) nr. 247/2006) ***I
 Raming van de inkomsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2011  Afdeling 1  Parlement
 Vereenvoudiging van het GLB
 Nieuwe ontwikkelingen bij overheidsopdrachten
 Coherentie van het EU-ontwikkelingsbeleid en het concept "officiële ontwikkelingshulp plus"
 Sancties voor ernstige inbreuken op de sociale voorschriften voor het wegvervoer
 Inspanningen van de Unie ter bestrijding van corruptie
Teksten (680 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid