Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Marţi, 18 mai 2010 - Strasbourg
 Crearea unui Birou European de Sprijin pentru Azil ***II
 Performanța energetică a clădirilor (reformare) ***II
 Fondul european pentru refugiaţi pentru perioada 2008-2013 (modificarea Deciziei nr. 573/2007/CE) ***I
 Migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (modificarea Regulamentului (CE) nr. 1104/2008) *
 Migrarea de la Sistemul de Informații Schengen (SIS 1+) la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (modificarea Deciziei 2008/839/JAI) *
 Crearea unui program comun de reinstalare al UE
 Competențe cheie pentru o lume în curs de schimbare: punerea în aplicare a programului de lucru „Educație și formare 2010”
 Chestiuni deontologice legate de administrarea societăţilor
 O strategie a UE pentru tineret - investiție și mobilizare
 Egalitatea de tratament între bărbații și femeile care desfășoară o activitate independentă ***II
 Denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare a produselor textile ***I
 Asistenţa macrofinanciară acordată Ucrainei ***I
 Măsuri specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii (modificare a Regulamentului (CE) nr. 247/2006) ***I
 Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011 - Secţiunea I - Parlamentul
 Simplificarea PAC
 Noi evoluţii în achiziţiile publice
 Coerența politicilor UE în favoarea dezvoltării și conceptul de „asistență oficială pentru dezvoltare plus”
 Sancțiunile pentru încălcările grave ale normelor sociale în transportul rutier
 Eforturile Uniunii Europene de combatere a corupţiei
Texte (697 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate