Prejšnje 
 Naslednje 
ZapisnikGlasovanjaPoimensko glasovanjeSprejeta besedilaDobesedni zapis
Sprejeta besedila
Torek, 18. maj 2010 - Strasbourg
 Ustanovitev Evropskega azilnega podpornega urada ***II
 Energetska učinkovitost stavb (prenovitev) ***II
 Evropski sklad za begunce za obdobje 2008–2013 (sprememba Odločbe št. 573/2007/ES) ***I
 Migracija s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (sprememba Uredbe (ES) št. 1104/2008) *
 Migracija s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (sprememba Sklepa 2008/839/PNZ) *
 Vzpostavitev skupnega programa EU za ponovno naselitev
 Ključne kompetence za spreminjajoči se svet: napredek pri izvajanju delovnega programa izobraževanja in usposabljanja za leto 2010
 Deontološka vprašanja glede upravljanja družb
 Strategija EU za mlade - vlaganje v mlade ter krepitev njihove vloge in položaja
 Enako obravnavanje moških in žensk, ki opravljajo samostojno dejavnost ***II
 Tekstilna imena in s tem povezana označevanja tekstilnih izdelkov ***I
 Makrofinančna pomoč Ukrajini ***I
 Posebni ukrepi za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (sprememba Uredbe (ES) št. 247/2006) ***I
 Načrt prihodkov in odhodkov za leto 2011 - Oddelek I - Parlament
 Poenostavitev SKP
 Novosti na področju javnih naročil
 Skladnost politik EU za razvoj in "koncept uradne razvojne pomoči plus"
 Kazni, določene za resne kršitve socialnih predpisov v cestnem prometu
 Prizadevanja Unije za boj proti korupciji
Besedila (619 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov