Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Сряда, 19 май 2010 г. - Страсбург
 Създаване на Европейски фонд за бежанци за периода от 2008 до 2013 г. (изменение на Решение № 573/2007/ЕО) ***II
 Посочване на консумацията на енергия и други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, на етикети и в стандартна информация за продуктите (преработена версия) ***II
 Коригиращ бюджет № 1/2010, раздел I – Европейски парламент
 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2008 година – Съвет
 Норми за качество и безопасност на човешките органи за трансплантация ***I
 Добавки в храни, различни от оцветители и подсладители (включване на тромбин от говежди или свински произход)
 План за действие относно донорството и трансплантацията на органи (2009-2015 г.)
 Институционални аспекти на присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи
 Конференция за преразглеждане на Римския статут на Международния наказателен съд - Кампала, Уганда
Текстове (197 kb)
Правна информация - Политика за поверителност