Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Vedtagne tekster
Onsdag den 19. maj 2010 - Strasbourg
 Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2008-2013 (ændring af beslutning nr. 573/2007/EF) ***II
 Angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger (omarbejdning) ***II
 Ændringsbudget nr. 1/2010: Sektion I - Parlamentet
 Decharge 2008: Rådet
 Kvalitets- og sikkerhedsstandarder for menneskelige organer til transplantation ***I
 Andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end farvestoffer og sødestoffer (thrombin af kvæg og/eller svin)
 Handlingsplan for organdonation og -transplantation (2009-2015)
 Institutionelle aspekter af Den Europæiske Unions tiltrædelse af den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder
 Konference om revision af Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol i Kampala, Uganda
Tekster (117 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik