Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 19 Μαΐου 2010 - Στρασβούργο
 Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων για την περίοδο 2008 έως 2013 (τροποποίηση της απόφασης αριθ. 573/2007/ΕΚ) ***II
 Ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα μέσω της επισήμανσης και της παροχής ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα (αναδιατύπωση) ***II
 Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1/2010: Τμήμα Ι – Κοινοβούλιο
 Απαλλαγή 2008: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Συμβούλιο
 Προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας των ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση ***I
 Πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών (βόεια και/ή χοίρεια θρομβίνη)
 Σχέδιο δράσης σχετικά με τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων (2009-2015)
 Θεσμικές πτυχές της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών
 Διάσκεψη για την αναθεώρηση του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στην Καμπάλα, Ουγκάντα
Κείμενα (206 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου