Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 19. mai 2010 - Strasbourg
 Euroopa Pagulasfond aastateks 2008-2013 (otsuse nr 573/2007/EÜ muutmine) ***II
 Energiamõjuga toodete energia- ja muude ressursside tarbimise näitamine märgistuses ja ühtses tootekirjelduses (uuesti sõnastatud) ***II
 Paranduseelarve nr 1/2010, I jagu - Euroopa Parlament
 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: nõukogu
 Siirdamiseks ettenähtud inimelundite kvaliteedi- ja ohutusstandardid ***I
 Toiduainetes kasutatavad lisaained, välja arvatud värv- ja magusained (veise ja/või sea trombiin)
 Elundidoonorluse ja elundite siirdamise tegevuskava (2009-2015)
 Euroopa Liidu Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga ühinemise institutsioonilised aspektid
 Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi läbivaatamise konverents Kampalas (Uganda)
Tekstid (109 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika