Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Trečiadienis, 2010 m. gegužės 19 d. - Strasbūras
 Europos pabėgėlių fondas 2008–2013 m. laikotarpiui (Sprendimo Nr. 573/2007/EB pakeitimas) ***II
 Energiją naudojančių gaminių ženklinimas ir pagrindinė informacija apie gaminio sunaudojamą energiją ir kitus išteklius (nauja redakcija) ***II
 Taisomasis biudžetas Nr. 1/2010. I skirsnis. Parlamentas
 2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Taryba
 Transplantacijai skirtų žmogaus organų kokybės ir saugos standartai ***I
 Maisto priedai, išskyrus dažiklius ir saldiklius (galvijų ir (arba) kiaulių trombinas)
 Organų donorystės ir transplantacijos 2009–2015 m. veiksmų planas
 Europos Sąjungos prisijungimo prie Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos instituciniai aspektai
 Tarptautinio baudžiamojo teismo Romos statuto peržiūros konferencija Kampaloje (Uganda)
Tekstai (115 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika