Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2010. gada 19. maijs - Strasbūra
 Eiropas Bēgļu fonds laikposmam no 2008. gada līdz 2013. gadam (Lēmuma Nr. 573/2007/EK grozīšana) ***II
 Enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšana ražojumiem, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (pārstrādātā versija) ***II
 Budžeta grozījums Nr. 1/2010, I iedaļa — Eiropas Parlaments
 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Padome
 Transplantācijai paredzētu cilvēka orgānu kvalitātes un drošības standarti ***I
 Pārtikas piedevas, kas nav krāsvielas vai saldinātāji (liellopu un/vai cūku trombīns)
 Rīcības plāns orgānu ziedošanas un transplantācijas jomā (2009-2015)
 Institucionālie aspekti saistībā ar Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai
 Starptautiskās krimināltiesas Romas statūtu pārskatīšanas konference Kampalā (Uganda)
Teksti (117 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika