Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Miercuri, 19 mai 2010 - Strasbourg
 Fondul European pentru refugiaţi pentru perioada 2008-2013 (modificarea Deciziei nr. 573/2007/CE) ***II
 Indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic (reformare) ***II
 Buget rectificativ 1/2010: Secţiunea I - Parlamentul
 Descărcarea de gestiune 2008: Consiliul
 Standardele de calitate și siguranță referitoare la organele umane destinate transplantului ***I
 Aditivii alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorii (trombina bovină şi/sau porcină)
 Planul de acțiune privind donarea și transplantul de organe (2009-2015)
 Aspecte instituţionale ale aderării Uniunii Europene la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale
 Conferinţa de revizuire a Statutului de la Roma al Curţii Penale Internaţionale ce a avut loc în Kampala, Uganda
Texte (125 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate