Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 19 maj 2010 - Strasbourg
 Europeiska flyktingfonden för perioden 2008–2013 (ändring av beslut nr 573/2007/EG) ***II
 Märkning och standardiserad konsumentinformation som anger energirelaterade produkters förbrukning av energi och andra resurser (omarbetning) ***II
 Ändringsbudget nr 1/2010 - Avsnitt I - Parlamentet
 Ansvarsfrihet för 2008: rådet
 Kvalitets- och säkerhetsnormer för organ av mänskligt ursprung avsedda för transplantation ***I
 Andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (bovint och /eller porcint trombin)
 Handlingsplan om donation och transplantation av organ (2009–2015)
 Institutionella aspekter av Europeiska unionens anslutning till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
 Konferensen för översyn av Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen i Kampala i Uganda
Texter (118 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy