Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 20. maj 2010 - Strasbourg
 Realisering af et indre marked for forbrugere og borgere
 Dialog mellem universiteter og erhvervsliv: Et nyt partnerskab til modernisering af de europæiske universiteter
 Fællesskabets finansielle bistand med hensyn til nedlukning af blok 1-4 i Kozloduy-kernekraftværket i Bulgarien - "Kozloduy-programmet" *
 Sikring af synergier mellem de fonde, som er øremærket til forskning og innovation i forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration
 De offentlige finansers langsigtede holdbarhed i forbindelse med økonomisk genopretning
 Samhørighedspolitikkens bidrag til opfyldelse af Lissabonmålsætningerne og EU2020-målene
 Middelhavsunionen
 Nødvendigheden af en EU-strategi for Sydkaukasus
 Religionsfrihed i Pakistan
 Situationen i Thailand
 Burma
Tekster (362 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik