Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 15. června 2010 - Štrasburk
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: ES/Comunidad Valenciana
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Irsko/Waterford Crystal
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: ES/Castilla-La Mancha
 Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: Technická pomoc z podnětu Komise
 Transparentnost regionální politiky a její financování
 Finanční příspěvky Evropské unie do Mezinárodního fondu pro Irsko (2007–2010) ***I
 Evropská železniční síť zajišťující konkurenceschopnost nákladní dopravy ***II
 Přizpůsobení jednacího řádu Evropského parlamentu Lisabonské smlouvě
 Mandát ke třístranným rozhovorům o návrhu rozpočtu na rok 2011
 Trhy s deriváty: budoucí opatření politiky
 Internet věcí
 Řízení internetu: další kroky
 Přezkum inovační politiky Společenství v měnícím se světě
 Pokrok směřující k dosažení rozvojových cílů tisíciletí: přezkum v polovině období při přípravě shůzky OSN na vysoké úrovni v září 2010
 Jmenování do delegace v parlamentním výboru CARIFORUM-EU
Texty (337 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí