Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Tirsdag den 15. juni 2010 - Strasbourg
 Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen; ES/Comunidad Valenciana
 Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Ireland/Waterford Crystal
 Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ES/Castilla-La Mancha
 Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Teknisk bistand på Kommissionens initiativ
 Åbenhed i regionalpolitikken og finansieringen heraf
 EU's finansielle bidrag til Den Internationale Fond for Irland (2007-2010) ***I
 Et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport ***II
 Tilpasning af forretningsordenen til Lissabontraktaten
 Mandatet for trepartsmødet om forslaget til budget for 2011
 Derivatmarkeder - fremtidige politiktiltag
 Tingenes internet
 Forvaltning af internettet - de næste skridt
 Innovationspolitik i en verden under forandring
 Fremskridt med hensyn til gennemførelse af 2015-målene: midtvejsrevision som forberedelse til FN's møde på højt niveau i september 2010
 Afgørelse om oprettelse og sammensætning af Delegationen til Det Parlamentariske Cariforum/EF-udvalg
Tekster (315 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik