Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 15 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: ES/Comunidad Valenciana
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Ιρλανδία/Waterford Crystal
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: ES/Castilla - La Mancha
 Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής
 Διαφάνεια στην περιφερειακή πολιτική και στη χρηματοδότησή της
 Χρηματοδοτικές συνεισφορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Διεθνές Ταμείο για την Ιρλανδία (2007-2010) ***I
 Ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές εμπορευματικές μεταφορές ***II
 Προσαρμογή του Κανονισμού στη Συνθήκη της Λισαβόνας
 Εντολή για τον τριμερή διάλογο σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού 2011
 Αγορές παραγώγων προϊόντων: Μελλοντικές δράσεις πολιτικής
 Το Διαδίκτυο των πραγμάτων
 Διακυβέρνηση του Διαδικτύου: τα επόμενα βήματα
 Κοινοτική πολιτική για την καινοτομία στον μεταβαλλόμενο κόσμο
 Πρόοδος ως προς την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετηρίδας: ενδιάμεση αξιολόγηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη συνάντηση υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο 2010
 Σύσταση και αριθμητική σύνθεση της αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση CARIFORUM - ΕΕ
Κείμενα (570 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου