Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Dinsdag 15 juni 2010 - Straatsburg
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: ES/Comunidad Valenciana
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: Ierland/Waterford Crystal
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: ES/Castilla-La Mancha
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: technische bijstand op initiatief van de Commissie
 Transparantie van het regionaal beleid en de financiering ervan
 Financiële bijdragen van de Europese Unie aan het Internationaal Fonds voor Ierland (2007-2010) ***I
 Europees spoorwegnet voor een concurrerend goederenvervoer ***II
 Aanpassing van het Reglement aan het Verdrag van Lissabon
 Mandaat voor de triloog over de ontwerpbegroting 2011
 Derivatenmarkten: toekomstige beleidsmaatregelen
 Het internet van de dingen
 Internetgovernance: de volgende stappen
 Het communautaire innovatiebeleid in een veranderende wereld
 Vorderingen bij de verwezenlijking van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling: tussentijdse herziening ter voorbereiding op de VN-bijeenkomst op hoog niveau in september 2010
 Instelling en het aantal leden van de delegatie in het Parlementair Comité CARIFORUM-EU
Teksten (331 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid