Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 15 czerwca 2010 r. - Strasburg
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: ES/Comunidad Valenciana
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: IRL/Waterford Crystal
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: ES/Castilla - La Mancha
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: pomoc techniczna z inicjatywy Komisji
 Przejrzystość w polityce regionalnej i jej finansowaniu
 Wkłady finansowe Unii Europejskiej do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007-2010) ***I
 Europejska sieć kolejowa ukierunkowana na konkurencyjny transport towarowy ***II
 Dostosowanie Regulaminu Parlamentu Europejskiego do traktatu z Lizbony
 Mandat do postępowania porozumiewawczego w sprawie projektu budżetu na rok 2011
 Rynki instrumentów pochodnych: przyszłe działania w ramach polityki
 Internet przedmiotów
 Zarządzanie Internetem: kolejne działania
 Wspólnotowa polityka w zakresie innowacji w zmieniającym się świecie
 Postępy w rezalicji milenijnych celów rozwoju: średniookresowy przegląd przygotowywany na posiedzenie wysokiego szczebla Organizacji Narodów Zjednoczonych we wrześniu 2010 r.
 Projekt decyzji w sprawie wzmocnienia i zwiększenia liczby członków delegacji do komisji parlamentarnej CARIFORUM-WE
Teksty (333 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności