Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Prijaté texty
Utorok, 15. júna 2010 - Štrasburg
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: prepúšťanie v odvetví výroby minerálnych výrobkov v Španielsku
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: prepúšťanie v odvetví spracovania krištáľu v Írsku
 Mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: prepúšťanie v drevárskej výrobe v Španielsku
 Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: technická pomoc na podnet Komisie
 Transparentnosť v regionálnej politike a jej financovanie
 Finančné príspevky Európskej únie do Medzinárodného fondu pre Írsko (2007 – 2010) ***I
 Európska železničná sieť pre konkurencieschopnú nákladnú dopravu ***II
 Prispôsobenie rokovacieho poriadku Lisabonskej zmluve
 Mandát na trialóg o návrhu rozpočtu na rok 2011
 Trhy s derivátmi: budúce politické opatrenia
 „Internet vecí“
 Správa internetu: ďalšie kroky
 Inovačná politika Spoločenstva v meniacom sa svete
 Pokrok pri dosahovaní rozvojových cieľov tisícročia
 Zriadenie a počet členov delegácie pri Parlamentnom výbore CARIFORUM – EÚ
Texty (322 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia