Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο
 Κοινό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης στη Βαλτική Θάλασσα (BONUS-169) ***I
 Δομές διαχείρισης για τα ευρωπαϊκά προγράμματα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης ***I
 Ευρωπαϊκό πρόγραμμα γεωσκόπησης (GMES) (2011-2013) ***I
 Θέσπιση του καταστατικού του Διεθνούς Οργανισμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (IRENA) ***
 Αδειοδότηση για ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα του εφαρμοστέου δικαίου σε διαζύγιο και δικαστικό χωρισμό ***
 Υιοθέτηση του ευρώ από την Εσθονία από 1ης Ιανουαρίου 2011 *
 Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4/2010: Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή
 Απαλλαγή 2008: γενικός προϋπολογισμός ΕΕ, Συμβούλιο
 Δικαιώματα διερμηνείας και μετάφρασης στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών ***I
 Οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών ***I
 Παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές ***I
 ΕΕ 2020
 Οικονομική διακυβέρνηση
 Ειδική επιτροπή για τις προκλήσεις πολιτικής και τους δημοσιονομικούς πόρους για μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013
Κείμενα (529 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου