Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Kolmapäev, 16. juuni 2010 - Strasbourg
 Ühine Läänemere teadus- ja arendusprogramm (BONUS-169) ***I
 Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide juhtimisstruktuurid ***I
 Maa seire Euroopa programm (GMES) (2011–2013) ***I
 Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri (IRENA) põhikirja sõlmimine ***
 Tõhustatud koostöö lubamine abielulahutuse ja lahuselu suhtes kohaldatava õiguse valdkonnas ***
 Euro kasutuselevõtt Eestis 1. jaanuaril 2011 *
 Paranduseelarve nr 4/2010 projekt: III jagu - Komisjon (2009. aasta ülejääk)
 2008. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine: nõukogu
 Õigus suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses ***I
 Autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korraldus ***I
 Toidualane teave tarbijatele ***I
 EL 2020
 Majanduse juhtimine
 Otsus 2013. aasta järgse jätkusuutliku Euroopa Liidu poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite erikomisjoni loomise ja koosseisu kohta
Tekstid (315 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika