Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Priimti tekstai
Trečiadienis, 2010 m. birželio 16 d. - Strasbūras
 Jungtinė Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programa (BONUS 169) ***I
 Europos palydovinės radijo navigacijos programų valdymo struktūros ***I
 Europos Žemės stebėsenos programa (GMES) (2011–2013 m.) ***I
 Tarptautinės atsinaujinančios energijos agentūros (IRENA) statuto sudarymas ***
 Leidimas taikyti tvirtesnį bendradarbiavimą teisės, taikytinos santuokos nutraukimui ir gyvenimo skyrium (separacijos) nustatymui, srityje ***
 Euro įvedimas Estijoje 2011 m. sausio 1d. *
 Taisomojo biudžeto Nr. 4/2010 projektas. III skirsnis. Komisija (2009 m. perviršis)
 2008 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Taryba
 Teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese ***I
 Asmenų, kurie verčiasi mobiliąja kelių transporto veikla, darbo laiko organizavimas ***I
 Informacija apie maistą, skirta vartotojams ***I
 2020 m. Europa
 Ekonomikos valdymas
 Specialiojo politinių išbandymų ir biudžeto išteklių siekiant tvarios Europos Sąjungos po 2013 m. komiteto sudarymas ir narių skaičius
Tekstai (336 kb)
Teisinė informacija - Privatumo politika