Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Aangenomen teksten
Woensdag 16 juni 2010 - Straatsburg
 Gemeenschappelijk onderzoeks- en ontwikkelingsproject voor de Oostzee (BONUS-169) ***I
 Beheersstructuren van de Europese programma's voor radionavigatie per satelliet ***I
 Europees programma voor de observatie van de aarde (GMES) (2011–2013) ***I
 Vaststelling van het Statuut van het Internationale Agentschap voor hernieuwbare energie (IRENA) ***
 Machtiging om nauwere samenwerking aan te gaan op het gebied van het toepasselijke recht inzake echtscheiding en scheiding van tafel en bed ***
 Aanneming van de euro door Estland op 1 januari 2011 *
 Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2010: Afdeling III – Commissie (overschot 2009)
 Kwijting 2008: Raad
 Rechten op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures ***I
 Organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen ***I
 Voedselinformatie aan de consumenten ***I
 EU 2020
 Economisch bestuur
 Instelling, bevoegdheden, aantal leden en ambtstermijn van de bijzondere commissie beleidsuitdagingen en begrotingsmiddelen voor een duurzame Europese Unie na 2013
Teksten (346 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid