Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 17 юни 2010 г. - Страсбург
 Политиките на ЕС в полза на защитниците на правата на човека
 Публично предлагане на ценни книжа и хармонизиране на изискванията за прозрачност (изменение на Директиви 2003/71/ЕО и 2004/109/ЕО) ***I
 Програма за документацията за улова на червен тон ***I
 Прилагането на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в Република България и в Румъния *
 Качество на статистическите данни в Съюза и засилени правомощия за извършване на одит от страна на Комисията (Евростат)
 Аспекти, свързани с равенството между половете, в контекста на икономическата рецесия и финансовата криза
 Оценка на резултатите от пътната карта за равенство между жените и мъжете (2006–2010 г.) и препоръки за бъдещето
 Спорт, по-специално по отношение на агентите на играчи в спорта
 Заключения от срещата на високо равнище между ЕС и Русия (31 май – 1 юни 2010 г.)
 Израелска военна операция срещу корабите с хуманитарни помощи и блокадата на Газа
 Търговия с инструменти за мъчение
 Положението на Корейския полуостров
 Босна и Херцеговина
 Споразумение между ЕС и САЩ в областта на въздухоплаването
 Прилагане на първия пакет от директиви относно железопътния транспорт
 Наводнения в държавите от Централна Европа и по-конкретно Полша, Чешката република, Словакия, Унгария и Румъния, както и във Франция
 Обучение в съдебната област
 Нов импулс за стратегията за устойчиво развитие на европейската аквакултура
 Демократична република Конго: случаят Floribert Chebeya Bahizire
 Непал
 Екзекуции в Либия
Текстове (657 kb)
Правна информация - Политика за поверителност