Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 17. juni 2010 - Strasbourg
 EU-politikker til fordel for menneskerettighedsforkæmpere
 Værdipapirer, der udbydes til offentligheden, og harmonisering af gennemsigtighedskrav (ændring af direktiv 2003/71/EF og 2004/109/EF) ***I
 Dokumentationsprogram for fangster af almindelig tun (Thunnus thynnus) ***I
 Anvendelse af Schengenreglernes bestemmelser om Schengeninformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien *
 Kvaliteten af statistiske data i Unionen og øgede revisionsbeføjelser til Kommissionen (Eurostat)
 Kønsaspekter ved den økonomiske nedgang og finanskrisen
 Vurdering af resultaterne af køreplanen for ligestilling mellem kvinder og mænd 2006-2010 og henstillinger for fremtiden
 Sport, især om spilleragenter
 Konklusioner fra EU-Rusland-topmødet
 Den israelske militære operation mod den humanitære konvoj og blokaden af Gaza
 Handel med torturredskaber
 Situationen på Den Koreanske Halvø
 Bosnien og Hercegovina
 Luftfartsaftale mellem EU og USA
 Gennemførelse af den første jernbanepakkes direktiver
 Oversvømmelser i centraleuropæiske lande, især Polen, Den Tjekkiske Republik, Slovakiet, Ungarn og Rumænien samt i Frankrig
 Juridisk uddannelse
 Fremdrift til strategien for bæredygtig udvikling af europæisk akvakultur
 Den Demokratiske Republik Congo: Sagen Floribert Chebeya Bahizire
 Nepal
 Henrettelser i Libyen
Tekster (376 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik