Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο
 Πολιτικές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 Δημόσια προσφορά κινητών αξιών και εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας (τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ) ***I
 Πρόγραμμα τεκμηρίωσης αλιευμάτων για τον τόνο Thunnus thynnus ***I
 Εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν όσον αφορά το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας και τη Ρουμανία *
 Η ποιότητα των στατιστικών δεδομένων στην Ένωση και οι ενισχυμένες ελεγκτικές εξουσίες της Επιτροπής (Eurostat)
 Διάσταση του φύλου στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης και της χρηματοπιστωτικής κρίσης
 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του χάρτη πορείας για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2006-2010 και συστάσεις για το μέλλον
 Αθλητισμός, ειδικά για τους μάνατζερ ποδοσφαιριστών
 Συμπεράσματα της διάσκεψης κορυφής ΕΕ/Ρωσίας
 Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά του ανθρωπιστικού στολίσκου και ο αποκλεισμός της Γάζας
 Εμπόριο εργαλείων βασανιστηρίων
 Κατάσταση στη Χερσόνησο της Κορέας
 Βοσνία - Ερζεγοβίνη
 Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για τις εναέριες μεταφορές
 Eφαρμογή των οδηγιών της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους
 Πλημμύρες στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, ιδίως στην Πολωνία, στην Τσεχική Δημοκρατία, στη Σλοβακία, στην Ουγγαρία και στη Ρουμανία, καθώς και στη Γαλλία
 Επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών
 Νέα ώθηση στη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας
 Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ): υπόθεση Floribert Chebeya Bahizire
 Νεπάλ
 Εκτελέσεις στη Λιβύη
Κείμενα (684 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου