Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 17. juuni 2010 - Strasbourg
 Inimõiguste kaitsjaid toetav ELi poliitika
 Väärtpaberite üldsusele pakkumine ja läbipaistvuse nõuete ühtlustamine (direktiivide 2003/71/EÜ ja 2004/109/EÜ muutmine) ***I
 Hariliku tuuni (Thunnus thynnus) püügi dokumenteerimise programm ***I
 Schengeni infosüsteemi käsitlevate Schengeni acquis’ sätete kohaldamine Bulgaarias ja Rumeenias *
 Statistiliste andmete kvaliteet Euroopa Liidus ja komisjoni kontrollivolituste laiendamine (Eurostat)
 Majanduslanguse ja finantskriisi soolised aspektid
 Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse juhiste 2006–2010 tulemuste hindamine ja soovitused tulevikuks
 Sport, eelkõige sportlaste esindajad
 ELi ja Venemaa tippkohtumise järeldused
 Iisraeli sõjaline operatsioon humanitaarabi vedanud laevade vastu ja Gaza blokaad
 Piinamisvahenditega kauplemine
 Olukord Korea poolsaarel
 Bosnia ja Hertsegoviina
 ELi-USA õhutranspordileping
 Esimese raudteepaketi direktiivide rakendamine
 Üleujutused Kesk-Euroopa riikides, eelkõige Poolas, Tšehhi Vabariigis, Slovakkias, Ungaris ja Rumeenias, ning Prantsusmaal
 Õigusalane koolitus
 Uus hoog Euroopa vesiviljeluse säästva arengu strateegiale
 Kongo Demokraatlik Vabariik: Floribert Chebeya Bahizire juhtum
 Nepal
 Hukkamised Liibüas
Tekstid (359 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika