Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Hyväksytyt tekstit
Torstai 17. kesäkuuta 2010 - Strasbourg
 Ihmisoikeuksien puolustajien hyväksi toteutettavat EU:n toimet
 Arvopapereiden yleisölle tarjoaminen ja kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistaminen (direktiivien 2003/71/EY ja 2004/109/EY muuttaminen) ***I
 Tonnikalasaaliiden (Thunnus thynnus) dokumentointiohjelma ***I
 Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltaminen Bulgariassa ja Romaniassa *
 Unionin tilastotietojen laatu ja komission tarkastusvaltuuksien lisääminen (Eurostat)
 Talouden taantumaan ja rahoituskriisiin liittyvät sukupuolinäkökulmat
 Naisten ja miesten tasa-arvon etenemissuunnitelman 2006–2010 tulosten arviointi ja suositukset tulevaisuutta varten
 Urheilu ja erityisesti pelaajien agentit
 EU:n ja Venäjän huippukokouksen päätelmät
 Israelin sotilasoperaatio humanitaarista avustuslaivaa vastaan ja Gazan saarto
 Kidutusvälineiden kauppa
 Korean niemimaan tilanne
 Bosnia ja Hertsegovina
 EU:n ja Yhdysvaltain välinen ilmailusopimus
 Ensimmäisen rautatiedirektiivipaketin täytäntöönpano
 Keski-Euroopan maiden, erityisesti Puolan, Tšekin tasavallan, Slovakian, Unkarin ja Romanian, sekä Ranskan tulvat
 Oikeusalan koulutus
 Uutta pontta yhteisön vesiviljelyalan kestävää kehittämistä koskevalle strategialle
 Kongon demokraattinen tasavalta: Floribert Chebeya Bahiziren tapaus
 Nepal
 Teloitukset Libyassa
Tekstit (386 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö