Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2010. gada 17. jūnijs - Strasbūra
 ES politika cilvēktiesību aizstāvju atbalstam
 Vērtspapīru publiska piedāvāšana un atklātības prasību saskaņošana (Direktīvas 2003/71/EK un Direktīvas 2004/109/EK grozīšana) ***I
 Zilo tunzivju (Thunnus thynnus) nozvejas dokumentēšanas programma ***I
 Šengenas acquis noteikumu īstenošana saistībā ar Šengenas Informācijas sistēmu Bulgārijas Republikā un Rumānijā *
 Statistikas datu kvalitāte Eiropas Savienībā un Komisijas (Statistikas biroja) revīzijas pilnvaru pastiprināšana
 Ekonomiskās lejupslīdes un finanšu krīzes ar dzimumu saistītie aspekti
 Ceļveža sieviešu un vīriešu līdztiesībā 2006.-2010. gadam īstenošanas rezultātu novērtējums un ieteikumi turpmākai rīcībai
 Par sportu, it īpaši par spēlētāju aģentiem
 ES un Krievijas augstākā līmeņa sanāksmes secinājumi (31. maijs–1. jūnijs)
 Spīdzināšanai izmantoto preču tirdzniecība
 Stāvoklis Korejas pussalā
 Bosnija un Hercegovina
 ES un ASV gaisa pārvadājumu nolīgums
 Pirmā dzelzceļa pasākumu kopuma direktīvu īstenošana
 Plūdi Centrāleiropas valstīs, jo īpaši Polijā, Čehijas Republikā, Slovākijā, Ungārijā un Rumānijā, kā arī Francijā
 Tiesiskā apmācība
 Jauns impulss Eiropas akvakultūras ilgtspējīgas attīstības stratēģijai
 Kongo Demokrātiskā Republika - Floribert Chebeya Bahizire lieta
 Nepāla
 Nāvessoda izpildīšanas gadījumi Lībijā
Teksti (381 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika