Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 17. júna 2010 - Štrasburg
 Politiky EÚ na podporu obhajcov ľudských práv
 Verejná ponuka cenných papierov a harmonizácia požiadaviek na transparentnosť (zmena a doplnenie smerníc 2003/71/ES a 2004/109/ES) ***I
 Program dokumentácie úlovkov tuniaka modroplutvého (Thunnus thynnus) ***I
 Uplatňovanie ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku *
 Kvalita štatistických údajov v Únii a posilnené kontrolné právomoci Komisie (Eurostatu)
 Rodové aspekty hospodárskeho poklesu a finančnej krízy
 Hodnotenie výsledkov plánu uplatňovania rovnosti žien a mužov na roky 2006 – 2010 a odporúčania do budúcnosti
 Športoví agenti hráčov
 Závery zo samitu EÚ – Rusko
 Izraelská vojenská operácia proti humanitárnej flotile a o blokáde Gazy
 Obchodovanie s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné trestanie
 Situácia na Kórejskom polostrove
 Bosna a Hercegovina
 Dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a USA
 Vykonávanie smerníc prvého železničného balíka
 Povodne v stredoeurópskych krajinách a vo Francúzsku
 Justičné vzdelávanie
 Nový podnet pre stratégiu udržateľného rozvoja európskej akvakultúry
 Kongo
 Nepál
 Popravy v Líbyi
Texty (384 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia