Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Antagna texter
Torsdagen den 17 juni 2010 - Strasbourg
 EU:s politik till stöd för människorättsförsvarare
 Värdepapper som erbjuds till allmänheten och harmonisering av insynskraven (ändring av direktiven 2003/71/EG och 2004/109/EG) ***I
 Program för dokumentation av fångst av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) ***I
 Tillämpningen av de bestämmelser i Schengenregelverket som rör Schengens informationssystem (SIS) i Republiken Bulgarien och Rumänien *
 Kvaliteten på statistiken i EU och utökade granskningsbefogenheter för kommissionen (Eurostat)
 Jämställdhetsaspekterna av den ekonomiska och finansiella krisen
 Bedömning av resultaten av färdplanen för jämställdhet 2006-2010 och rekommendationer för framtiden
 Idrott, särskilt frågan om spelaragenter
 Slutsatser från toppmötet mellan EU/Ryssland (31 maj – 1 juni)
 Den israeliska militärinsatsen mot den humanitära konvojen samt Gazablockaden
 Handel med tortyrredskap
 Situationen på Koreahalvön
 Bosnien och Hercegovina
 Luftfartsavtal EU-Förenta staterna
 Genomförande av direktiven om det första järnvägspaketet
 Översvämningar i centraleuropeiska länder, särskilt Polen, Tjeckien, Slovakien, Ungern och Rumänien samt i Frankrike
 Juridisk utbildning
 Nya impulser för strategin för hållbar utveckling av det europeiska vattenbruket
 Demokratiska republiken Kongo: fallet Floribert Chebeya Bahizire
 Nepal
 Avrättningar i Libyen
Texter (383 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy