Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 6 юли 2010 г. - Страсбург
 Присъединяване на държавите-членки към Конвенцията за международните изложения, подписана в Париж на 22 ноември 1928 г. ***
 Сключване на Протокол за комплексно управление на крайбрежните зони към Конвенцията за защита на морската среда и на крайбрежните райони в Средиземноморието ***
 Споразумението между Европейския съюз и Исландия и Норвегия за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета и на Решение 2008/616/ПВР на Съвета ***
 Участие на Швейцария и Лихтенщайн в дейностите на Агенция „ФРОНТЕКС“ ***
 Искане за снемане на парламентарния имунитет на Valdemar Tomaševski
 Качеството на статистическите данни в условията на процедурата при прекомерен дефицит *
 Стратегия на Европейския съюз за региона на Балтийско море и ролята на макрорегионите в рамките на бъдещата политика на сближаване
 Принос на регионалната политика на ЕС към борбата срещу финансовата и икономическа криза, по-специално в рамките на цел 2
 Правата на пътниците при автобусен превоз ***II
 Права на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път ***II
 Интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и взаимодействие с останалите видове транспорт ***II
 Формалности за даване на сведения за кораби, пристигащи в и/или напускащи пристанищата ***I
 Устойчиво бъдеще за транспорта
 Годишен доклад за дейността на Комисията по петиции през 2009 г.
 Насърчаване на достъпа на младежите до пазара на труда, укрепване на статуса на стажантите, стажовете и чиракуването
 Нестандартни трудови договори, гарантиране на професионалното развитие, „гъвкавост и сигурност“ и нови форми на социален диалог
 Зелена книга на Комисията за управлението на биологични отпадъци в Европейския съюз
Текстове (633 kb)
Правна информация - Политика за поверителност