Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Úterý, 6. července 2010 - Štrasburk
 Přistoupení členských států k Úmluvě o mezinárodních výstavách podepsané v Paříži dne 22. listopadu 1928 ***
 Uzavření Protokolu o integrovaném řízení pobřežních zón k Úmluvě o ochraně mořského prostředí a pobřežní oblasti Středozemního moře ***
 Dohoda s Islandem a Norskem: uplatňování některých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV a rozhodnutí Rady 2008/616/SVV ***
 Účast Švýcarska a Lichtenštejnska v agentuře Frontex ***
 Žádost o ochranu poslanecké imunity, které požívá Valdemar Tomaševski
 Kvalita statistických údajů v rámci postupu při nadměrném schodku *
 Strategie Evropské unie pro region Baltského moře a role makroregionů v budoucí politice soudržnosti
 Příspěvek regionální politiky EU k boji proti finanční a hospodářské krizi se zvláštním důrazem na Cíl 2
 Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě ***II
 Práva cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách ***II
 Inteligentní dopravní systémy v silniční dopravě a jejich styčné body s jinými druhy dopravy ***II
 Ohlašovací formality lodí připlouvajících do přístavů nebo odplouvajících z nich ***I
 Udržitelná budoucnost pro dopravu
 Výroční zpráva o činnosti Petičního výboru za rok 2009
 Podpora přístupu mladých lidí na trh práce, posílení statusu praktikantů, stáží a odborné přípravy
 Atypické smlouvy, zabezpečené profesní dráhy a nové formy sociálního dialogu
 Zelená kniha Komise o nakládání s biologickým odpadem v Evropské unii
Texty (403 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí