Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Tirsdag den 6. juli 2010 - Strasbourg
 Medlemsstaternes tiltrædelse af konventionen angående internationale udstillinger, der blev undertegnet i Paris den 22. november 1928 ***
 Indgåelse af protokollen om integreret kystzoneforvaltning til konventionen om beskyttelse af Middelhavets havmiljø og kystområder ***
 Aftale EU/Island og Norge om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA og 2008/616/RIA ***
 Schweiz' og Liechtensteins deltagelse i Frontex ***
 Anmodning om beskyttelse af Valdemar Tomaševskis parlamentariske immunitet
 Kvaliteten af statistiske data til brug ved proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud *
 EU-strategien for Østersøområdet og makroregioners rolle i den fremtidige samhørighedspolitik
 EU's regionalpolitiks bidrag til bekæmpelsen af den finansielle og økonomiske krise med særlig fokus på mål 2
 Buspassagerers rettigheder ***II
 Passagerrettigheder ved sørejser eller rejser på indre vandveje ***II
 Intelligente transportsystemer på vejtransportområdet og samspillet med andre transportformer ***II
 Meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne ***I
 En bæredygtig fremtid for transporten
 Årlig betænkning fra Udvalget for Andragender 2009
 Fremme af unges adgang til arbejdsmarkedet, styrkelse af status som praktikant og lærling
 Atypiske arbejdskontrakter, jobsikkerhed og nye former for arbejdsmarkedsdialog
 Grønbog fra Kommissionen om håndtering af bioaffald i EU
Tekster (371 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik