Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 6. heinäkuuta 2010 - Strasbourg
 Jäsenvaltioiden liittyminen Pariisissa 22 päivänä marraskuuta 1928 allekirjoitettuun kansainvälisiä näyttelyitä koskevaan yleissopimukseen ***
 Välimeren merellisen ympäristön ja rannikkoalueiden suojelemista koskevaan yleissopimukseen liittyvän rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä ja hoitoa koskevan pöytäkirjan tekeminen ***
 EU:n sekä Islannin ja Norjan välinen sopimus neuvoston päätösten 2008/615/YOS ja 2008/616/YOS joidenkin säännösten soveltamisesta ***
 Sveitsin ja Liechtensteinin osallistuminen FRONTEXin toimintaan ***
 Pyyntö Valdemar Tomaševskin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamiseksi
 Tilastotietojen laatu liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn yhteydessä *
 Euroopan unionin Itämeri-strategia ja makroalueiden rooli tulevaisuuden koheesiopolitiikassa
 EU:n aluepolitiikan panos rahoitus- ja talouskriisin torjuntaan erityisesti tavoitteen 2 huomioon ottaen
 Linja-autoliikenteen matkustajien oikeudet ***II
 Meri- ja sisävesiliikenteen matkustajien oikeudet ***II
 Tieliikennealan älykkäät liikennejärjestelmät sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapinnat ***II
 Yhteisön jäsenvaltioiden satamiin saapuvia tai satamista lähteviä aluksia koskevat ilmoitusmuodollisuudet ***I
 Kestävä tulevaisuus liikenteelle
 Vetoomusvaliokunnan vuosittainen mietintö 2009
 Nuorten työmarkkinoille pääsyn edistäminen, harjoittelijoiden, työharjoittelun ja oppisopimuskoulutuksen aseman vahvistaminen
 Epätyypilliset työsuhteet, turvattu työura, joustoturva ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun uudet muodot
 Biojätehuolto Euroopan unionissa
Tekstit (382 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö