Előző 
 Következő 
PVTACRE
Elfogadott szövegek
2010. július 6., Kedd - Strasbourg
 A tagállamok csatlakozása a nemzetközi kiállításokról szóló, 1928. november 22-én Párizsban aláírt egyezményhez ***
 A Barcelonai egyezményhez csatolt, a mediterrán térség tengerparti övezetének integrált kezeléséről szóló jegyzőkönyv megkötése ***
 Megállapodás az Európai Unió, valamint Izland és Norvégia között a 2008/615/IB és a 2008/616/IB tanácsi határozat egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról ***
 Svájc és Liechtenstein részvétele a FRONTEX tevékenységében ***
 Valdemar Tomasevski mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem
 A statisztikai adatok minősége a túlzott hiány esetén követendő eljárás során *
 Az Európai Unió balti-tengeri stratégiája és a makrorégiók szerepe a jövőbeli kohéziós politikában
 Az Európai Unió regionális politikájának hozzájárulása a pénzügyi és gazdasági válság leküzdésében, különös tekintettel a 2. célkitűzésre
 Az autóbusszal közlekedő utasok jogai ***II
 A tengeri és belvízi közlekedést igénybe vevő utasok jogai ***II
 Intelligens közlekedési rendszerek a közúti közlekedésben és az egyéb közlekedési módokhoz való kapcsolódás ***II
 A Közösség tagállamainak kikötőibe érkező vagy onnan induló hajókra vonatkozó jelentések alaki követelményei ***I
 A közlekedés fenntartható jövője
 A Petíciós Bizottság tevékenységéről szóló éves jelentés - 2009
 A fiatalok munkaerőpiachoz való hozzáférésének elősegítése, a gyakornokok és az ipari tanulók státuszának megerősítése
 Az atipikus szerződések, a foglalkoztatási pályák megóvása és a szociális párbeszéd új formái
 Bizottsági zöld könyv az Európai Unió biohulladék-gazdálkodásáról
Szövegek (420 kb)
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat