Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
It-Tlieta, 6 ta' Lulju 2010 - Strasburgu
 L-adeżjoni ta' l-Istati Membri jidħlu għall-Konvenzjoni relatata mal-esibizzjonijiet internazzjonali li ġiet iffirmata f’Pariġi fit-22 ta’ Novembru 1928 ***
 Il-konklużjoni tal-Protokoll dwar il-Ġestjoni Integrata taż-Żona Kostali għall-Konvenzjoni għall-Ħarsien tal-Ambjent tal-Baħar u tar-Reġjun Kostali tal-Mediterran ***
 Ftehim ma' l-Islanda u n-Norveġja: Applikazzjoni ta' Ċerti Dispożizzjonijiet tad-Deċiżjonijiet tal-Kunsill 2008/615/ĠAI u 2008/616/ĠAI ***
 Parteċipazzjoni tal-Isvizzera u tal-Liechtenstein fl-attivitajiet ta'' FRONTEX ***
 It-talba għad-difiża tal-immunità parlamentari tas-Sur Valdemar Tomaševski
 Kwalità tad-dejta tal-istatistika *
 L-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għar-Reġjun tal-Baħar Baltiku u r-rwol tal-makroreġjuni fil-politika ta’ koeżjoni futura
 Il-kontribut tal-politika reġjonali tal-UE għall-ġlieda kontra l-kriżi ekonomika u finanzjarja, b’referenza speċjali għall-Objettiv 2
 Id-drittijiet tal-passiġġieri fit-trasport bix-xarabank u bil-kowċ ***II
 Id-drittijiet tal-passiġġieri meta jivvjaġġaw bil-baħar jew fuq l-ilmijiet interni navigabbli ***II
 Sistema Intelliġenti tat-Trasport fil-qasam tat-trasport bit-triq u interkonnessjonijiet ma' modi oħra ta' trasport ***II
 Formalitajiet ta' dikjarazzjoni tal-bastimenti meta jidħlu fil-portijiet jew joħorġu minnhom ***I
 Futur sostenibbli għat-trasport
 Rapport annwali dwar l-attivitajiet 2009 tal-Kumitat għall-Petizzjonijiet
 Il-promozzjoni tal-aċċess taż-żgħażagħ għas-suq tax-xogħol, it-tisħiħ tal-istejtus ta’ min jitħarreġ, tal-internship u l-apprendistat
 Kuntratti atipiċi, karrieri professjonali sikuri u forom ġodda ta' djalogu soċjali
 Green Paper tal-Kummissjoni dwar il-ġestjoni tal-bijoskart fl-Unjoni Ewropea
Testi (401 kb)
Avviż legali - Politika tal-privatezza