Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 6 lipca 2010 r. - Strasburg
 Przystąpienie do Konwencji o wystawach międzynarodowych podpisanej w Paryżu dnia 22 listopada 1928 r. ***
 Podpisanie Protokołu dotyczącego zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną do Konwencji barcelońskiej ***
 Umowa między Unią Europejską a Islandią i Norwegią w sprawie stosowania niektórych przepisów decyzji Rady 2008/615/WSiSW i 2008/616/WSiSW ***
 Uczestnictwo Szwajcarii i Liechtensteinu w działaniach agencji FRONTEX ***
 Wniosek o obronę immunitetu poselskiego Waldemara Tomaszewskiego
 Jakość danych statystycznych w zakresie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu *
 Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego i rola makroregionów w przyszłej polityce spójności
 Wkład polityki regionalnej UE w walkę z kryzysem finansowym i gospodarczym, ze specjalnym odniesieniem do celu 2
 Prawa pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym ***II
 Prawa pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową ***II
 Inteligentne systemy transportowe ***II
 Formalności sprawozdawcze dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów ***I
 Zrównoważona przyszłość transportu
 Roczne sprawozdanie dotyczące działalności Komisji Petycji w roku 2009
 Wspieranie dostępu młodzieży do rynków pracy, poprawa statusu osób odbywających staże i praktyki zawodowe
 Nietypowe umowy, zabezpieczenie ścieżek rozwoju zawodowego i nowe formy dialogu społecznego
 Zielona księga Komisji dotycząca gospodarowania bioodpadami w Unii Europejskiej
Teksty (407 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności