Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Marţi, 6 iulie 2010 - Strasbourg
 Aderarea statelor membre la convenția referitoare la expozițiile internaționale semnată la Paris la 22 noiembrie 1928 ***
 Încheierea Protocolului privind managementul integrat al zonelor costiere la Convenția privind protejarea mediului marin și a zonei de coastă a Mării Mediterane ***
 Acordul dintre UE și Islanda și Norvegia pentru aplicarea anumitor dispoziții din Deciziile 2008/615/JAI a Consiliului și 2008/616/JAI a Consiliului ***
 Participarea Elveției și a Liechtensteinului la activitățile FRONTEX ***
 Cererea de apărare a imunității parlamentare a lui Valdemar Tomaševski
 Calitatea datelor statistice în contextul procedurii deficitului excesiv *
 Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice și rolul macroregiunilor în viitoarea politică de coeziune
 Contribuția politicii regionale a UE la combaterea crizei economice și financiare, cu referire specială la Obiectivul 2
 Drepturile pasagerilor în transportul cu autobuzul şi cu autocarul ***II
 Drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare ***II
 Sistemele de transport inteligente în domeniul transportului rutier şi interfeţele cu alte moduri de transport ***II
 Formalitățile de raportare aplicabile navelor la intrarea în sau la ieșirea din porturi ***I
 Un viitor sustenabil pentru transporturi
 Raportul anual privind activitatea Comisiei pentru petiții 2009
 Promovarea accesului tinerilor la piața forței de muncă și consolidarea statutului formării profesionale, stagiilor și uceniciilor
 Contractele atipice, securizarea parcursului profesional și noile forme de dialog social
 Cartea verde a Comisiei privind gestionarea deșeurilor biologice în Uniunea Europeană
Texte (409 kb)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate