Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 6. júla 2010 - Štrasburg
 Pristúpenie členských štátov k Dohovoru o medzinárodných výstavách podpísanému 22. novembra 1928 v Paríži ***
 Uzavretie Protokolu o integrovanom riadení pobrežných zón v Stredozemí k Dohovoru o ochrane morského prostredia a pobrežných oblastí Stredozemného mora ***
 Dohoda medzi EÚ a Islandom a Nórskom o uplatňovaní určitých ustanovení rozhodnutí Rady 2008/615/SVV a 2008/616/SVV ***
 Účasť Švajčiarska a Lichtenštajnska na činnosti agentúry Frontex ***
 Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity Valdemara Tomaševského
 Kvalita štatistických údajov v kontexte postupu pri nadmernom deficite *
 Stratégia Európskej únie pre región Baltického mora a úloha makroregiónov v budúcej politike súdržnosti
 Prínos regionálnej politiky EÚ v boji proti finančnej a hospodárskej kríze s osobitným ohľadom na cieľ 2
 Práva cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave ***II
 Práva cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave ***II
 Inteligentné dopravné systémy v oblasti cestnej dopravy a rozhrania s inými druhmi dopravy ***II
 Ohlasovacie formality lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov ***I
 Udržateľná budúcnosť dopravy
 Výročná správa Výboru pre petície za rok 2009
 Podpora prístupu mládeže na trh práce a posilnenie postavenia účastníkov odbornej prípravy, odborných stáží a učňovského vzdelávania
 Atypické zmluvy, zabezpečené profesionálne dráhy a nové formy sociálneho dialógu
 Zelená kniha Komisie o nakladaní s biologickým odpadom v Európskej únii
Texty (393 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia