Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Torek, 6. julij 2010 - Strasbourg
 Pristop držav članic h Konvenciji o mednarodnih razstavah, podpisani 22. novembra 1928 v Parizu ***
 Sklenitev Protokola o integriranem upravljanju obalnih območij h Konvenciji o varstvu morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja ***
 Sporazum med Evropsko unijo ter Islandijo in Norveško o uporabi nekaterih določb sklepov Sveta 2008/615/PNZ in 2008/616/PNZ ***
 Sodelovanje Švice in Lihtenštajna pri dejavnostih agencije FRONTEX ***
 Zahteva za zaščito poslanske imunitete Valdemarja Tomaševskega
 Kakovost statističnih podatkov v okviru postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem *
 Strategija Evropske unije za regijo Baltskega morja in vloga makroregij v prihodnji kohezijski politiki
 Prispevek regionalne politike EU v boju proti finančni in gospodarski krizi, zlasti ob upoštevanju cilja 2
 Pravice potnikov v avtobusnem prevozu ***II
 Pravice potnikov med potovanjem po morju in celinskih plovnih poteh ***II
 Inteligentni prometni sistemi v cestnem prometu in vmesniki do drugih vrst prevoza ***II
 Formalnosti poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča ali izplujejo iz njih ***I
 Trajnostno naravnana prihodnost prometa
 Letno poročilo o dejavnostih Odbora za peticije 2009
 Spodbujanje dostopa mladih na trg dela z okrepitvijo statusa med pripravništvom, delovno prakso in vajeništvom
 Nestandardne pogodbe, zanesljive poklicne poti in nove oblike socialnega dialoga
 Zelena knjiga Komisije o ravnanju z biološkimi odpadki v Evropski uniji
Besedila (349 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov