Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Přijaté texty
Středa, 7. července 2010 - Štrasburk
 Odměňování členů správních orgánů společností kótovaných na burze a politiky odměňování v odvětví finančních služeb
 Nové potraviny ***II
 Průmyslové emise (integrovaná prevence a omezování znečištění) (přepracované znění) ***II
 Povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky ***II
 Pravomoci Evropského orgánu pro bankovnictví, Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy ***I
 Evropský orgán pro cenné papíry a trhy ***I
 Makroobezřetnostní dohled nad finančním systémem na úrovni Společenství a zřízení Evropského výboru pro systémová rizika ***I
 Evropský orgán pro bankovnictví ***I
 Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění ***I
 Kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a dohled nad politikami odměňování ***I
 Zvláštní úkoly Evropské centrální banky, které se týkají fungování Evropského výboru pro systémová rizika *
 Řízení přeshraničních krizí v bankovním sektoru
 Evropský nástroj finanční stability a evropský mechanismus finanční stabilizace a další opatření
 Žádost Islandu o členství v Evropské unii
Texty (1299 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí